Demiryolu Aktarma Merkezleri

demiryolu-trenler

Demiryolu taşımacılığı sektörü, Intermodal sistemi, “Teslim alınan noktadan istasyonlara, istasyonlardan teslim edilen noktalara kadar olan, kısa kara taşımalarının dışındaki uzak mesafe taşımalarının demiryolu ile taşınması” olarak tanımlar. Limanlar, organize sanayi siteleri, haller, sanayi bölgeleri, büyük fabrikalar demiryolu ile birbirine bağlanmak durumundadır. Bu bağlantıyı yaptığınız takdirde 250-300 km den daha uzak lokasyonlara yapılan taşıması kara yolundan ucuza gelmektedir. Türkiye gibi bu kadar yaygın bir demiryolu ağı kurulmamış olan ülkelerde de demiryolu taşımasının ekonomik uzaklığı 400-500 km den daha uzak mesafelere çıkmaktadır. Bir yerde birbirini besleyen iki faktördür uygulama. Demir yolu istasyonlarını…

Read More

Tekstil Sektöründe Lojistik

top-kumas

Kozmetik ve otomotiv sektörlerinden sonra, tüketimin en büyük oranda körüklendiği sektör tekstil sektörüdür. İnsanların örtünmek için giyindikleri zamanlar geride kalmıştır artık. Uzun zaman giyilebilecek dayanıklı elbiseler yapmak hedefi geçtiğimiz yüz yılda, özellikle 2. Dünya savaşı sonrasından başlayarak günümüze kadar değişmiştir. Çeşitli moda akımlarının yaratılması ve modanın küreselleşmesi ile önceleri birkaç yıl süren moda akımları; önce yıllık, daha sonra mevsimlik olarak lanse edilmekteydi. Günümüzde mevsimsel modalar bitmiş aylık hatta haftalık değişimlerle yeni modeller piyasaya sürülmektedir. Kullanılan dokuma hammaddesinin yeni hammaddelerle, özellikle sentetik esaslı olanlarla çeşitlendirilmesi, yeni üretim tekniklerinin uygulanması, tekstil üretim…

Read More

10 Soruda Tersine Lojistik

yesil-eller

Günümüzde rekabet avantajı sağlamak ve bunun yollarını araştırmak, işletmeler ve tedarik zincirleri için hayatta kalabilmenin ve küresel pazarda varlığını sürdürebilmenin en temel şartıdır. Tersine lojistik de maliyetleri düşürmek, müşteri hizmet düzeyini artırmak, yasalara uymak veya sosyal sorumluluğu yerine getirmek gibi ihtiyaçlar sebebi ile işletme için pazarda rekabet avantajı sağlamanın yollarından biridir. Bu avantajlardan faydalanabilmek, tersine lojistiğin ne olduğunu, işletmeye neler sağlayabileceğini, başarılı olabilmek için nelerin üstesinden gelinmesi gerektiğini bilerek mümkün olacaktır. Tüketicilerin daha fazla miktarda ve çeşitte ürün talep etmesi, ürün yaşam sürelerinin kısalması ve özellikle tüketici ürünlerinde satın alma…

Read More

Depo Çeşitleri

cicek depo

a-)Hava koşullarından korunma derecesine göre sınıflandırma Hava koşullarından korunma derecesi göre depolar açık ve kapalı depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Açık Hava Depoları Açık hava depolarında depo alanının dört tarafını ve üzerini kapatan herhangi bir yapı (bina) bulunmamaktadır. Depo sahası genellikle giriş çıkış kontrolü açısından duvar, tel örgü veya metal bir malzeme ile çevrilmiştir. Bu tür depoların yatırım maliyeti düşüktür. Açık hava deposunda yer alan ürün ve malzemeler büyük oranda yağmur, güneş, sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı korunmaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Yine açık sahalarda depolanan bazı malzemeler kısa veya uzun dönemli kalışlarda…

Read More

Depolama Hizmetleri

depolama

Depo; ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalara verilen isimdir. Tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendeciler için depoların önemi azımsanmayacak derecede büyüktür. Ayrıca uluslararası ticarette ithalat, ihracat ve gümrük süreçlerinde eşyaların muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu ve taşımaya hazır hâle getirildiği açık veya kapalı alanlara gereksinim duyulmaktadır. Depolama faaliyetleri genel hatları ile şu şekilde sıralanabilmektedir. Kamyon, römork, konteynır vb. taşıma aracının depoya geliş zamanının planlanması, aracın gelişi ve boşaltılması, ürünün depoya girişi, rafa yerleştirilmesi ve daha…

Read More

Depo Nedir?

depo

Depo, katma değer üretilen bir merkezdir. Sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılmasında yüksek katkı sağlar. Depo, profesyonel bir bakış açısı ve sistemli çalışmayı gerektirir. Depo teknolojileri, ekipman tercihleri ve kullanımı uzmanlık gerektirir. Depo, envanter yönetimine nasıl baktığınız ile doğru orantılıdır. Depo, depo müdüründen, forklift operatörüne, sevkiyat şeflerinden bilgisayar operatörüne kadar nitelikli işgücü gerektiren bir bölümdür. Depo, aynı zamanda bir kâr merkezidir. Depo Ne Değildir? Depo, kuruluş yerinin en düşük maliyete odaklı bir biçimde seçildiği bir karar türü değildir. Depo, ürünlerin gelişi güzel atıldığı bir ortam değildir. Depo, tek…

Read More

Lojistik Terimleri Sözlüğü A

dijital-harita

A ABC Sınıflandırma Yöntemi: Stokta bulunan malzemelerin/ürünlerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır. Acente: Bir lojistik şirketinin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya bireydir. Acil Durum Planı: Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plandır. Acil Stok: Planlanmamış, acil durumlara karşı her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarıdır. Açılabilir Tavanlı Konteyner (Opentop): Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteynerdır. ADR: Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç…

Read More