Depo Çeşitleri

a-)Hava koşullarından korunma derecesine göre sınıflandırma Hava koşullarından korunma derecesi göre depolar açık ve kapalı depolar…

Depolama Hizmetleri

Depo; ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir…

Depo Nedir?

Depo, katma değer üretilen bir merkezdir. Sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılmasında yüksek katkı…

Antrepo Çeşitleri

Antrepo Çeşitleri Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraçeşyasının konulduğu genel ve…

Antrepo Rejimi

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU’na Antrepo rejimi: MADDE 93– 1. Gümrük antrepo rejimi; a) İthalat vergilerine ve…

Antrepo Nedir ?

Antrepo, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Kelime anlamı, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiyedir.…