T1 – T2 – TR Beyanlarında Dikkat Edilecek Hususlar Ve Risk Yönetimi

T1 ve T2 bir rejim kodudur.Her iki transit beyannamesi de şekil ve içerik olarak aynıdır.T1/T2 ayrımı,…

Ata Karnesi Nedir, Nasıl Alınır?

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka…

Gümrük Beyannamesi Hakkında Merak Edilenler

1-) Gümrük beyannamesi nedir? Gümrük idarelerine, yurda girecek veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir…

Çeki Listesi / Packing List

Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanı n çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlı ktaki kaplara…

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

GPS (Genel Prefanslar Sistemi) çevresinde prefans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen…

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat…

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin…

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve…

Dış Ticarette Kullanılan Uluslararası Dokümanlar

Dış ticarette kullanılan belli başlı belgeler ve kısaca açıklamaları aşağıda listelenmiştir: Ticari Belgeler Faturalar: Proforma Fatura…

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o…