Tek Pencere Sistemi

Bir ithalat ya da ihracat işlemi sadece bir alım satım ve gümrükte tahsil edilen vergilerden ibaret…

Dış Ticarette Konsivasyon (Konsinye) Yöntemi

Konsinye ihracat ileri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılarla, komisyonculara ya da dış ülkelerdeki şube vetemsilciliklere…

Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi

1.Özet beyan nedir? İlgili mevzuat hangileridir? Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşya için özet beyan…

Akreditif Süreci

Akreditif işleyişi sanılanın aksine oldukça basit çalışan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde genel mantık, akreditif taraflarının…

Akreditif Türleri

a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C) Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda…

Akreditif

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki…

İthalat Nasıl Yapılır ?

Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır.…

İhracat Nasıl Yapılır ?

Bir malın ihracında teslim şekli, masraflarının ödenmesi ve bedelinin alınmasında çeşitli şekiller vardır. Bunların tamamına ait…

Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışanlara dış…