Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri

Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash Before Delivery) İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme…

Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin…

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

GTİP (ya da gtip, veya G.T.İ.P./g.t.i.p.), Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli’nde…

Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışanlara dış…

Gümrük Nedir ?

Köken bilimi “Lehçe-i Osmaniye” adlı kitapta Gümrük kelimesi, Rumca’dan alınmış ve “emtiaya ilişkin rüsumun idare mahallinin…