Çeki Listesi / Packing List

Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanı n çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlı ktaki kaplara…

Akreditif Süreci

Akreditif işleyişi sanılanın aksine oldukça basit çalışan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde genel mantık, akreditif taraflarının…

Akreditif Türleri

a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C) Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda…

Akreditif

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki…

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

GPS (Genel Prefanslar Sistemi) çevresinde prefans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen…

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat…

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin…

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve…

Dış Ticarette Kullanılan Uluslararası Dokümanlar

Dış ticarette kullanılan belli başlı belgeler ve kısaca açıklamaları aşağıda listelenmiştir: Ticari Belgeler Faturalar: Proforma Fatura…

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o…