Fatura – Invoice

Ticari Fatura (Commercial Invoice) Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam…

Gümrük Çıkış Beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük…

Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin…

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

GTİP (ya da gtip, veya G.T.İ.P./g.t.i.p.), Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli’nde…

İthalat Nasıl Yapılır ?

Günümüzde iletişim yollarının ucuzlaması ve çeşitlenmesi neticesinde en uzaktaki nokta bile bize bir adım kadar yaklaşmıştır.…

İhracat Nasıl Yapılır ?

Bir malın ihracında teslim şekli, masraflarının ödenmesi ve bedelinin alınmasında çeşitli şekiller vardır. Bunların tamamına ait…

Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Sanayi, ihracat ve ithalat alanında çalışanlara dış…

Gümrük Nedir ?

Köken bilimi “Lehçe-i Osmaniye” adlı kitapta Gümrük kelimesi, Rumca’dan alınmış ve “emtiaya ilişkin rüsumun idare mahallinin…