İhracat Muhasebesi 1

muhasebeci

Öncelikle ihracata konu malın fiili ihracat sayılıp sayılmamasına bakmak faydalı olacaktır;

 • Kara taşımacılığında “Sınırı”,
 • Tren taşımacılığında “Sınırı”,
 • Deniz taşımacılığında “Limanı”,
 • Hava taşımacılığında “Hava Limanını” terk etmesi,

Fiili ihracat sayılır.

Örnek Uygulama

 • ACAR A.Ş. tarafından 20.09.20xx tarihinde 100.000.-$ ’lık mal ihracatı için işlemler tamamlanmıştır.
 • İhraç edilen malın faturası 20.09.20xx tarihinde düzenlenmiş ve mal gümrüğe sevk edilmiştir.
 • Gümrük Çıkı Beyannamesinin (GÇB) tescil tarihi 30.09.20xx dir.
 • Gümrük Beyannamesinin fiili ihracat tarihi 03.10.20xx dir.
 • 03.10.20xx tarihli beyanname üzerindeki T.C. Merkez Bankası kuru: 1.Dolar=1,9500 liradır.

.
Muhasebe kaydı yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususları gözden geçirelim.

 1. Fatura düzenleme tarihi 20.09.20xx tarihidir.
 2. Yurt Dışı Satışın kaydedileceği tarih; 03.10.20xx tarihli fiili ihracat tarihidir.
 3. K.D.V. beyannamesine intikal edecek ay; Fiili ihraç Tarihine ait Ekim ayıdır.
 4. Kayıtta dikkate alınacak döviz kuru; Gümrük Beyannamesi Fiili İhracat tarihi döviz kurudur.
 5. Vergi İdaresi gerek KDV beyanı için gerekse hasılatın beyanı için G.B. Fiili ihracat tarihi kuruna göre matrah kabul edeceğini beyan etmektedir.

———————– 03.10.20xx ———————
120. ALICILAR HESABI                  195.000.-
 120.20.001 SAG Sarl Com.
 (100.000$ x 1,9500)

           601. YURTDIŞI SATICILAR HESABI                 195.000.-
           601.12.20 X Malı İhracatı

A-175985 no ‘lu Fatura, 55227 nolu İhracat Güm. Beyannamesi
ile yapılan ihracat kaydı. Dos.No: 19
————————— / —————————

Not

 • G.Ç.B ile ihraç edilen malın muhasebe kaydında; G.Ç.B ‘nin fiili ihracat tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır.
 • G.Ç.B ‘deki döviz miktarı fiili ihracat tarihindeki döviz kuru ile TL’ye çevrilir ve ihracatın Türk Lirası cinsinden değeri ile muhasebeleştirilir.

.

İhracat Ödemesi
İhracat mal bedelinin yurda geliş tarihi ile malın gümrükten çıktığı (gümrük hattını geçtiği) fiili ihracat tarihi arasında;
Lehte oluşan kur farkı 601.Yurt Dışı Satışlar hesabına,
Aleyhte oluşan kur farkı 612.Diğer İndirimler hesabına kaydedilir.

5/5 - (1 vote)
(Visited 497 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment