Liman Hizmetleri

liman

Liman Hizmetleri deniz taşımacılığında gemilerin limana yanaşma, giriş ve çıkış zamanlarında gemiye sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler zorunlu olarak gerçekleştiği gibi gemilere isteğe bağlı olarak da verilebilmektedir.

Konteyner Muayene ve Numune Alma Hizmeti;
Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol edilmesidir.

Konteyner Tam Tespit Hizmeti;
Eşya beyanının uygunluğunun tespiti açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki eşyaların konteynerdan boşaltılarak eşya tespitinin yapılması veya malların sayılmasına müteakiben tekrar konteynere yüklenmesi işlemidir.

Konteyner İç Dolum İşlemi ;
Konteyner, müşterilerin talebi ve beyanı doğrultusunda cfs sahasında gümrük işlemlerine müteakiben içinin doldurulması ; palet, koli ,vs..türü kapların konteyner içerisine düzenli ve planlı bir şekilde istiflenmesi operasyonudur.

Konteyner İç Boşaltım İşlemi;
Konteynerdeki eşyanın ,gümrük ve liman prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip müşteri veya temsilcileri(gümrük müşavirleri) nezaretinde içindeki eşyanın işçi veya forklift kullanılarak boşaltıması ve araca yüklenmesi operasyonudur.

Konteyner Tartım Hizmeti;
Konteynerin istiften araca yüklenerek sözkonusu yüklerin beyanlarına uygunluğunun tespiti için yapılan tartım işlemidir. Konteynerin tartılması için Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Konteynerin acentesi, konteyner içerisindeki yükün alıcısı veya nakliyeci firması tarafından ilgili hizmet talebi yapılabilinir.

Konteynerin Ambara Aktarılması Hizmeti;
Parsiyel konteynerler için forwardır talebine istinaden Konteynerin istiften liman araçları ile ambar önüne aktarılması hizmetidir.

Konteynerin Kağıtla Kaplanması

İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerin içinin CFS sahasında kağıt ile kaplanması hizmetidir.

Konteynerin Süpürülmesi

İhracat dolum için konteynerin içinin süpürülmesi işlemidir.

Konteyner İçinin Yıkanması
Konteynerin talep üzerine yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması hizmetini kapsar.

Yükün Lashıng/Unlashıng’i
Konteyner içindeki malı sağlamlaştırmak için malı konteynere bağlama yada bağlarını çözme işlemidir.

Konteynere Tarpolin Örtülmesi
Open top konteynerlerde konteyner üstüne muşamba örtülmesi hizmetidir.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment