Lojistik Terimleri Sözlüğü Y – Z

dijital-harita

Y

Yalın Üretim: Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire-bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.).
Yalın ve Çevik Üretim:
1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi.
2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.
Yan Hat: Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.
Yandan Yükleyici: Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.
Yanlış Teslîmat: Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.
Yardımcı Madde: Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.
Yarı Römork: Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı (Türkiye’de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY’in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.).
Yarı Ürün: Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.
Yarı Ürün Stoğu: Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Z

Zamanında Teslimat Oranı: Belirli bir dönem için, sipârişlerin söz verilen tarihte karşılandığını gösteren performans göstergesi.
Zararlı Madde: Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.
Zeyilnâme: Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde oluşan değişiklikleri belirtmek için
Zırhlı Taşımacılık: Altın, elmas, malî belgeler, nakit vb. değerli mal ve/veya belgeleri taşıtmak isteyen göndericilere tam güvenlik ve hızlı sigorta hizmetlerini sunan taşımacılık tipi.
Zincir Boyu İzlenebilirlik: Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.
Zonlama: Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment