Lojistik Terimleri Sözlüğü I-İ-J

I IATA (International Air Transport Association): Uluslararası hava taşımacılığında yolcu ve kargo taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini…

Lojistik Terimleri Sözlüğü K-L

K K1: Bir veya birden fazla özmal taşıtla karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek veya…

Lojistik Terimleri Sözlüğü M-N

M Mahrece İade (Return to Country Of Origin): İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithal…

Lojistik Terimleri Sözlüğü O Ö

O Onaylı Fiyat Tarifesi: Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli…

Lojistik Terimleri Sözlüğü P-R

P Paket: Ürünleri dış etkilerden koruyan ve onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini…

Lojistik Terimleri Sözlüğü S-Ş

S Sabit Depolama Politikası: Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikasıdır. Sabit Fiyat:…

Lojistik Terimleri Sözlüğü T

T Talep: Belirli bir malzemenin belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinimdir. Talep Planlaması: Bir ürün…

Lojistik Terimleri Sözlüğü U

U UNECE: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu UBAK Belgesi: Uluslararası kara taşımacılığı yapmak üzere başvuran şirketlere,…

Lojistik Terimleri Sözlüğü Ü

Ü Üretimden Nakliyeye Toplam Süre: Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama…

Lojistik Terimleri Sözlüğü V – X

V Vagon Üstü Römork: Doğrudan vagonun üzerine yerleştirilen çekici ve/veya yarı römork. Varış İhbarı: Yükün teslîmat…