Serbest Bölgeler

mersin serbest bolgesi

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep Serbest Bölgesi, İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

Serbest Bölgelerin İşlevi

 • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin
  yaratılması,
 • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve
  zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,
 • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
 • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
 • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
 • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak
  olması işlevlerini görmektedir.

Serbest Bölgelerin Listesi
Mersin Serbest Bölgesi (1987),
Antalya Serbest Bölgesi (1987),
Ege Serbest Bölgesi (1990),
İstanbul-Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi(1990),
Trabzon Serbest Bölgesi (1992),
İstanbul-Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi (1995),
Doğu Anadolu Serbest Bölgesi (1995),
Mardin Serbest Bölgesi (1995),
İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler (1997)
İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi (1998),
Rize Serbest Bölgesi (1998),
Samsun Serbest Bölgesi (1998),
İstanbul Trakya Serbest Bölgesi (Çatalca)(1998),
Kayseri Serbest Bölgesi (1998),
Avrupa Serbest Bölgesi (1999),
Gaziantep Serbest Bölgesi(1999),
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi(1998,
Bursa Serbest Bölgesi (2001),
Denizli Serbest Bölgesi (2002),
Kocaeli Serbest Bölgesi (2001),
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (2002)

ADS
(Visited 73 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment