Antrepo Çeşitleri

antrepo gece

Antrepo Çeşitleri Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraçeşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır . I. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır. II. Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır A Tipi Antrepolar (Genel Antrepo) A Tipi Antrepo; işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde…

Read More