Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o…

Fatura – Invoice

Ticari Fatura (Commercial Invoice) Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam…

Gümrük Çıkış Beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük…