Çeki Listesi / Packing List

koliler2

Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanı n çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlı ktaki kaplara konulması halinde, her kapta hangi miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir. Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin; beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir. Çeki listesindeki değerler, fatura ve konşimentoda yazılı değerlerle farklılık göstermemelidir. Gümrük idarelerine beyanname ekinde sunulması…

Read More