Demiryolu Taşımacılığı

yuk-treni

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren hemen hemen bütün işletmeler demiryolu taşımacılıgındaki gelişmeleri dikkatle takip etmektedirler.Devlet demiryolu taşımacılgı konusunda son donemde ciddi altyapı yatırımları yapmış ve yasal çerçeveyi yeniden ele almıştır.Birçok işletme demiryolu bölümü kurmuş ,demiryolu güzergahları, sevk süreleri, maliyetler, vagon kiralama, vagon sahipliği, aktarma noktaları, terminaller, emniyet, uluslar arası belgeler, uzman personel temini ve eğitim desteği alma gibi birçok konuyu gündeme almış durumdadır. Demiryolu eşya taşımacılıgı son donemde köklü bir değişime uğramış olup ağırlıklı olarak diğer taşıma türleriyle entegrasyonun sağlandığı bir sistem haline dönüştürülmüştür.Özellikle hızlı trenler, yeni vagon tipleri ve entegre…

Read More