Elleçleme ve Konsolidasyon

Elleçleme

Lojistik depo yönetimi konusunda kullanılmakta olan terimlerin başında “malzeme elleçleme (material handling)” gelmektedir. Basit bir şekilde malzeme elleçleme; malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasını ifade etmektedir. Mekanik olarak malzeme elleçleme ise malzemenin taşıma operasyonlarında farklı tipte alet edevat, cihaz ve ekipmanların ekonomik ve emniyetli bir şekilde kullanılmasıdır.

Malzeme elleçleme ağırlıklı olarak malzemelerin elle (insan) veya mekanik olarak örneğin bir araç yardımıyla (konveyor, forklift, transpalet vb..) taşıması, kaldırma, yükleme ve boşaltması ile ilgili faaliyetleri ifade etmektedir. Malzeme elleçleme; hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgilidir.

4458 sayılı Gümrük kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

Bununla birlikte yukarıdaki tanımlamalara ek olarak gündelik depo dilinde ambalajlama, paketleme, etiketleme, ayrıştırma, sınıflandırma, birleşltirme, paletleme gibi çok sayıda işlem elleçleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü (The Material Handling Institute of America) ise malzeme elleçlemeyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Malzeme elleçleme, doğru malzemenin doğru yere, doğru miktarda doğru koşullarda doğru sıklıkla doğru yönlendirme ile doğru zamanda doğru yöntem kullanımı ile doğru maliyette sağlayan sanat ve bilimdir.

Konsolidasyon

Konsolide, Göndericilerin birlik olup, küçük yüklemeleri bir araya getirmesi ve Farklı alıcılar için varış noktasında ayırılması için birleştirilmiş bir paket olarak organize etmesidir.

Aynı zamanda , Farklı göndericilerden aynı alıcı için ve birleştirilmiş tek bir paket olarak teslim edilmek üzere, kargoları bir araya getirerek de servis sunabiliyoruz.

Bu etkinliklerin sağlanması, maliyet tasarrufu ve süreklilik için birçok avantaj sunuyor.

(Visited 455 times, 1 visits today)