MSC

msc

Sektörün içinde olanlar dışında çok az kişi fark etse de nakliyecilik ve lojistik sektörü; ticaretin en az üretim kadar önemli bir safhasıdır. Eğer üretilen malı bir yerden bir yere hızlıca ve güvenli bir şekilde nakledecek olan şirketler olmasaydı, üretici sadece konuşlandığı yerle sınırlanıp kalsaydı ticaret; bugünkü canlılığının kaçta kaçını elde edebilirdi varın siz düşünün… İşte burada dünya ticaretinin imdadına yetişen alt sektör de deniz taşımacılığı olmaktadır. Birazdan dünyanın en büyük ikinci deniz nakliyeciliği ve konteyner taşımacılığı şirketi olan MSC’de ele alacağımız üzere; tek bir seferde taşınabilen devasa miktarda yük ve…

Read More

Dış Ticarette Nakliye Sigortası

emliyetli-gemi

Sigortacılık, modern zamanların en gözde çalışma kollarından biridir. Yurdumuzda da sigortacılık gün geçtikçe daha fazla önem kazanmakta ve daha fazla çeşitliliğe ulaşmaktadır. Yangına karşı sigortalar, hırsızlığa karşı sigortalar, deprem sigortaları, eşya nakliye sigortaları, araç trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra, kıymetli eşya sigortaları, yolcu kaza sigortaları, yaşam sigortaları, sağlık sigortaları, değerli uzuv sigortaları gibi çok çeşitli sigorta tipleri de son zamanlarda hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu çeşitlilik gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dış ticarette nakliye sigortalarını, sadece taşınan malın nakliye sırasında uğrayacağı zararların teminata bağlanması şeklinde değil, buna ilaveten, Incoterms şartları…

Read More

Akreditif

hesap-yapanlar

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda şartlı bir banka kredisidir. Uluslararası ticarette, vesikalı kredi (documantery credit), kredi mektubu (letter of credit, L/C), vesikalı kredi mektubu (documantery letter of credit), ticari kredi mektubu (commercial letter of credit) gibi çeşitli deyimlerle anılan akreditif, mal bedellerinin ödenmesi konusunda geliştirilmiş özel bir finansman tekniğidir. Uluslararası ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan bu sistemde, ithalatçının ülkesindeki bir banka, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığıyla belirli bir parayı ihracatçıya, istenilen vesaiki…

Read More

Serbest Bölgeler

mersin serbest bolgesi

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara…

Read More

İhracat Nasıl Yapılır ?

ihracat nasil

Bir malın ihracında teslim şekli, masraflarının ödenmesi ve bedelinin alınmasında çeşitli şekiller vardır. Bunların tamamına ait geniş bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Bu şekillerden hangisinin kullanılacağını alıcı ve satıcı L/C açılmadan önce anlaşmalıdırlar ki, L/C buna göre gönderilsin. İlerde L/C nin değiştirilmesinin önlenmesi için, hazırlanan L/C örneği satıcıya gönderilerek onayı alınırsa, ilerdeki zahmetler ortadan kalkar. L/C ile ilgili bilgiler en aşağıda (yeşil yazılı kısımda) belirtilmiştir. Bir İhracat yapılırken öncelikle; Ön görüşmeler ve yazışmalar sonucu; fiyat, kalite, miktar, teslim süresi, nakil yolu, Sigorta, ödeme gibi konularda anlaşılır. Bunlar belirlendikten sonra gönderilecek mal için…

Read More