RO-RO Taşımacılığı

roll on roll off, ro ro

Günümüz gemi taşımacığında temel amaç, gemilerin limanda daha az süre kalarak verimli bir şekilde kullanılması ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak maksimum kar elde edilmesi haline gelmiştir. Bu bağlamda modern gemi ve araç – gereç ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden olduğu gibi, limanlardaki her çeşit yükü taşıyabilecek gemiler yerine, günümüzde artık yükte uzmanlaşmanın normal bir sonucu olarak belirli yük grupları için gemi inşası söz konusudur. Bu durum kuşkusuz yatırım maliyetlerini de arttırmaktadır. İşte gemi taşımacılığı işleminde pahalı yatırım yoluyla rekabet gücü sağlayan ve taşımalara oldukça fazla hız kazandıran gemilerin başında Ro-Ro gemileri gelmektedir.

Ro-Ro gemilerinin tercih edilmesinde en büyük etkenlerden birisi de, şüphesiz fabrikada üretilen malın bir tek taşıyıcı araca sadece bir kez yüklenip boşaltılmasına olanak vermesi ve taşıma süratini büyük ölçüde arttırmasıdır. Böylece hem malın aktarımlar esnasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunması ve hem de daha az yol kat eden araçların yıpranma sürelerinin azalması sağlanmaktadır. Bu çerçevede , yükte uzmanlaşmanın sonucunda Ro-Ro gemileri taşıma kapasiteleri veya taşıdıkları yüklere bakılarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedirler.

Bunu da oku :  Lojistik Nedir ?

Ancak Ro-Ro gemilerini kesin sınırlarla birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü Ro-Ro gemileri en fazla yük esnekliğine ve en kolay revize edilebilme özelliklerine sahip gemilerin başında gelmektedir. Dolayısıyla çok genel bir sınıflandırma yapılarak konu incelebilir.Son olarak ro ro taşımacılığın büyük avantajlarından bahsedicek olursak; tahliye ve yükleme çubuğu ile limanlarda kalış süresinin azlığı nedeni ile, liman giderlerinin azalması,süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması ile,daha çok sayıda sefer olanağı,insan gücünden tasarruf olanağı,yüklerin yük sahiplerine daha kısa sürede ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Gemi taşımacılığı işleminde ro ro gemilerinin payı oldukça büyüktür.

RO RO Gemilerinin Dezavantajları

Ülkemizin Kalkınma Planlarında genellikle taşıma hizmetlerinin, yakıt tüketimi en az ve ülke koşullarına en uygun taşıma sistemleriyle karşılanacağı öngörülür. Ayrıca gemi taşımacılığında; yük taşımalarının demiryolu ve denizyoluna kaydırılarak kitle taşımacılığına da önem verdiği görülmektedir.Ro-Ro taşımacılığının gem itaşımacılığındaki payının artması; temelde ülkemiz ve taşıma yapılan limanlardaki altyapı sorunlarının giderilmesine, limanlardaki engellerin azaltılmasına ve filonun modern gemilerle sürekli yenilenmesi yanında elde mevcut gemilerin de bakımlı halde tutulması ile taşıma hatlarının sekteye uğramamasına bağlı olduğu gözlemlenmiştir.

Ro ro gemi taşımacılığı dezavantajları; Gemilerin özel maksatlı olarak dizayn edilmiş olmaları dezavantajları arasındadır.Gemi makinalarının manevra kabiliyetlerinin yüksek olması nedeni ile,yakıt masraflarında artış olması,yüklerin özel taşıyıcılarda buşlunması ve gemiye özel taşıt aygıtları ile yüklenip tahliye edilebilmesi,özel liman yerleri gerektirmesi,yüklerin belirli olması,yüklerin ağır olması nedeni ile yüklerin boşaltımı esnasında yalpaya düşmesi şeklinde sıralanabilir.

Bunu da oku :  Gemi Acenteliği

Ro ro gemi taşımacılığı avantajları ise,oldukça fazladır,liman seferlerinin arttırılması,daha fazla sefer olanağı,insan gücünden tasarruf edilmesi,yüklerin yük sahiplerine zamanında ulaştırılması gibi birçok avantajları da mevcuttur.Ro ro gemilerinin isimlerini belirtmek gerekirse;

  • Uzakyol ro-ro gemileri
  • Sürücülü ro-ro gemileri
  • Konvansiyonel ro-ro gemileri
  • Kombine ro-ro gemileri
  • Araba taşıyıcıları
  • Araba yolcu gemileri
  • Orman ürünleri ro-ro gemileri
  • Raylı feribotlar
  • Kanal ve nehir ro-roları
  • Ro-ro barge gemileri

şeklinde sıralanabilir.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment