Ramp

ramp-hizmetleri

Ramp hizmeti apronda uçakların park ettirilmesi, yolcu, bagaj ve kargonun yüklenmesi, boşaltılması ve apronda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerin (de/anti-icing, temiz su ikmali, foseptik, yolcu merdiveni, air starter, APU, uçak temizliği vb.) tamamını kapsar.

  • Uçağın karşılanması ve park ettirilmesi
  • Uçağın boşaltılması ve yüklenmesi
  • Ekipman temini
  • Jeneratör, Isıtma, Soğutma ve uçağı itme araçlarının hizmetinin verilmesi
  • Kabin temizliği
  • Uçağa tuvalet ve su servisinin verilmesi
  • Uçağın kötü hava koşullarında buzdan arındırılması ve buzlanmayı önleyici tedbirlerin alınması
  • Uçak ve yolcu terminali arasında yolcu ve mürettebat taşımacılığı
  • Palet, konteyner ve diğer birim yükleme ekipmanlarının muhafazası vardır.

​​​​​
Ramp Çalışma Alanları
Havaalanı
Bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının; iniş, kalkış ve yer hareketlerini
gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş, (bina, tesis ve teçhizatla
donatılmış) tanımlanmış sahadır.

Hava ve Kara Sahası
Kara Sahası (Landside): Havaalanı terminallerinin, giriş, gümrük ve geçiş
kontrolleri gibi tüm güvenlik erişim noktalarının dışında kalan alana verilen
isimdir. (Ziyaretçilere açık olan kısım)
Hava sahası (Airside): Uçakların inişten kalkışına kadar geçen sürede yer
hizmeti aldıkları, yükleme ve boşaltma işleminin yapıldığı saha ile geliş ve
gidiş salonlarının gümrük tarafından kontrol edilen bölümünü kapsayan
alandır (Bu saha, “gümrüklü alan” ismiyle de bilinmektedir).

Hava sahası farklı bölümlere ayrılır:
• Manevra Sahası
• Apron
• Servis Yolları

Manevra Sahası (Manoeuvring Area)

Hava meydanının apronlar dışında kalan ve uçakların kalkış ve inişleri ile
birlikte kalkış ve inişlerini gerçekleştirmek üzere yer harekatı yapmak için
kullandıkları sahaya denir.
Manevra Sahası pist ve taksi yollarını kapsayan alandır.

Pist (Runway)
Uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış bir kara havaalanı üzerinde belirlenmiş
bir dikdörtgen alan.

Taksi Yolu (Taxi Way)
Bir kara havaalanında hava araçlarının taksi yapmaları ve meydanın bir noktası-
nı diğerine bağlamayı amaçlayan tanımlanmış yollar olup, aşağıdaki bölümlere ayrılır.
Hava aracı bekleme taksi yolu; Apronun bir parçası olup; hava aracına yalnızca
bekleme imkânı tanınan bölüm.

Apron taksi yolu: Taksi yolları ağının bir parçası olup, Hava aracının apronu
kat etmesine imkân veren bölüm.
Apron
Bir kara havaalanında hava araçlarının yolcu, posta ve kargo indirme-bindirme,
yakıt ikmali, bakım ve park etme amaçlarına yönelik tanımlanmış alandır.

Hareket Sahası (Movement Area)

Bir havaalanının, manevra sahasından ve aprondan oluşan, hava araçlarının kalkışı,
inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölüm.

Pat Sahası (Movement Area, Runway-Apron-Taxiway)
Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç – gereçlerin hareket ve park
edilmesinde kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yollarına
PAT Sahası denir.

Park Yeri (Parking Position)
Bir apron üzerinde, bir uçağın park etmesi için kullanılan alandır.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment