Freight Forwarding Şirketlerinin Faaliyet Alanı Nedir?

ucak-gemi-tir

Freight forwarding şirketlerin ihracat ve ithalat süreçlerinde kullandığı bir uluslararası taşımacılık hizmetidir. Türk Ticaret kanununda taşıma işleri komisyoncu olarak geçen bu şirketler genel anlamda yükü olanla yük taşıyan arasında bir nevi aracılık yapan ve gerekli operasyonun her aşamasında yetkinliğini kullanan firmalardır. Freight Forwarder nakliye sürecinde müşteri ve çeşitli taşımacılık servisleri arasında anlaşmayı sağlamakta; yapılan işin lojistik bölümünün kayda değer bir kısmını müşteri için yerine getirmektedir. Yükün doğru istikamete, anlaşılan zamanda, iyi koşullar altında teslim edileceğini garanti eder. Kurulu ilişkileri sayesinde çoklu taşımacılıktan efektif bir biçimde faydalanabilir. Mümkün olan en iyi…

Read More

Gümrük Nedir ?

gumruk

Köken bilimi “Lehçe-i Osmaniye” adlı kitapta Gümrük kelimesi, Rumca’dan alınmış ve “emtiaya ilişkin rüsumun idare mahallinin ismidir” diye tanımlanmış ise de “Gümrük” kelimesinin Rumca’dan alınma olmayıp, Latince’de ticaret manasına gelen “Commercium” kelimesinden alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira, gümrük resminin ticaret eşyasından alınan bir vergi olduğu gözönüne alındığında, kelimenin manaya uygunluğu ortaya çıktığından, bu adlandırmanın esasen daha uygun bulunduğu açıktır. Fransızlar “Gümrük”e “Douane” derler. İtalyanca “Dogana” kelimesinden alınmıştır ki, Venedik ve Cenova Cumhuriyetinin Birinci Hakimi’nin unvanı olan “Doge” adına, hazineye gelir temin etmek için, Venedik’te uygulamaya konulan verginin ismi olmuştur. Tarihçe Gümrük…

Read More