T1 – T2 – TR Beyanlarında Dikkat Edilecek Hususlar Ve Risk Yönetimi

avrupa_birligi

T1 ve T2 bir rejim kodudur.Her iki transit beyannamesi de şekil ve içerik olarak aynıdır.T1/T2 ayrımı, taşımaya konu olan eşyanın Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda olup olmadığına göre yapılır.Küçük bazı istisnalar dışında, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihracatında T2, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatında T1 rejim kodu kullanılır.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
T1 ve T2 işlemleri, bilgisayar sistemleri üzerinden hareket, varış ve transit gümrüklerinin birbiri ile elektronik mesajlar aracılığı iletişim sağladıkları, beyanla ilgili her türlü sürecin sistem üzerinde gerçekleştirildiği işlemlerdir.

Bu nedenle tescil aşamasında, transit gümrüklerinde ve varış gümrüklerinde en az sorunla karşılaşmak için aşağıdaki noktalara özellikle dikkat edilmesi gerekir:
Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Alıcının vergi numarası içerisine kesinlikle (*, ?, !) gibi semboller ya da (Ş, Ö, ı, Ğ) gibi Türkçe karakterler kullanmayınız. Türkiye’de beyanınız serbest bırakıldığı halde transit gümrüklerine ve varış gümrüğüne beyan bilgileriniz gitmez. MRN numaranız bu ülkelerin bilgisayar sistemlerinde görülmez.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Emniyet & Güvenlik bilgileri alanında yükleme/boşaltma yeri alanlarını hep büyük harflerle ve kısa yazmaya dikkat edin.Örneğin “KÜÇÜKÇEKMECE” yerine hiç Türkçe karakter kullanmadan “ISTANBUL” yazmanız yeterlidir.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Transit gümrüklerinizi, gideceğiniz güzergaha göre doğru seçin. Sonradan güzergah değiştirmenin mutlaka bazı maliyetleri olacaktır.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Örneğin, BG-RO güzergahından Almanya’ya gideceksiniz. Transit gümrüğü olarak sadece C.Andreevo seçmeniz yeterlidir.Ancak sonradan herhangi bir nedenle fikir değiştirir ve Sırp güzergahından gitmeye karar verirseniz, şoförünüzün Bulgar çıkışında, Hırvat girişinde gümrükte transit idaresi değişikliği yapılmasını istemesi ve memurların da Türkiye’den MRN numarasını tekrar istemeleri, MRN’nin onların sistemine sorunsuz olarak Türkiye sisteminden gönderilmesi gerekecektir.Ama T1 üzerinde Sırp güzergahını seçmişken sonradan BG-RO güzergahına dönerseniz ve Bulgar giriş kapınızı da değiştirmiyorsanız bir sorunla karşılaşmazsınız. Beyanda yazılan diğer transit gümrüklerinden geçmenize gerek yoktur.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Varış gümrüğünüzün NCTS’de varış gümrüğü yetkisi olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki linkten veya arama motoruna “Customs Office List” yazarak varış gümrüğünün karayolu için varış gümrük idaresi yetkisi olup olmadığını kontrol edin.

Bunu da oku :  Menşe Şahadetnamesi

Aracınızda farklı gümrüklerde boşaltılacak birden fazla T1 varsa, beyanı yazmadan veya yazdırmadan önce mutlaka her bir beyanın kap-kilo-ihracat beyannamesi-varış gümrüğü bilgilerini kontrol ediniz.
T1 beyanına doğru ihracat beyannamesini bağladığınızdan emin olunuz.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
T1 beyanına doğru ihracat beyannamesini bağladığınızdan emin olunuz.Yanlış beyanname numarası yazılması halinde araç Türkiye’den çıkış yapmamışsa derhal hareket gümrüğünüze ve TOBB UND’ye bilgi veriniz.Araç Türkiye’den çıkış yapmışsa hareket gümrüğünce Bölge Müdürlüğü kanalıyla yanlışlığın düzeltilmesi için Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne (Elektronik İşlemler Dairesi) konunun yazılı olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Gümrük veritabanından ihracat beyannamesi numarası düzeltilmektedir. Bu işlem yaklaşık 7-15 gün sürmektedir.

Türkiye’den Avrupa’ya T1 Açtığınızda Zaman Kaybetmemek Ve En Az Hata İle Karşılaşmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Türkiye’den Avrupa’ya olan taşımalarınızda varış gümrüğüne kadar T1 beyanı açmışsanız Avrupa’ya girişte (Bulgaristan, İtalya, Fransa) yeniden T1 beyanı açmayınız. Yeni T1 beyanı açmanız durumunda Türkiye’den açılan T1 beyanı açık kalacak ve gümrük vergilerinin tahsilatı sürecine gidilecektir.Avrupa’dan Türkiye’ye T2 beyanı ile geldiğinizde özellikle Ro-Ro dorse taşımalarında Pendik, Mersin Yolcu Salonu, Haydarpaşa ve Çeşme gümrüklerinde yeniden TR beyanı açmayınız.

Gümrük Kanunun 235/5 İnci Maddesi Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları
1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 278 inci maddesinde belirgin şekilde farklı çıkan eşya tanımlanmıştır.“Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”
Bu mevzuat düzenlemelerine göre aşağıdaki durumlarda 235/5 uyarınca farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası uygulanmaktadır:Türkiye’ye girişte açılan TR beyanında eşya tanımı ve 8’li GTİP numarasının yanlış beyan edilmesi ve aynı zamanda gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından beyan sahibi lehine bir durum oluşturması.Ceza uygulanmaması için eşya tanımı veya GTİP numarasından en az birisinin doğru olması ya da bu ikisi yanlış beyan edilmişse de yanlış beyan edilen GTİP numarasının vergi oranının daha yüksek olması gerekmektedir.Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik açılan T1/T2 beyanlarında araçta beyan edilmemiş farklı cinste eşyanın Türkiye’ye giriş gümrüğünde transit giriş işlemi yapıldıktan sonra gümrükçe tespit edilmesi.

235/5 cezası riskini olabildiğince en aza indirmek için alınması gerekli önlemler
Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik açılan T2 beyanlarında beyanı yazan spedisyonun mutlaka fatura numarasını T2 beyanındaki kalem alanında yazmasını sağlayınız.Araçta T1/T2 beyanına dahil edilmemiş EX1 kalmadığından emin olunuz. Bu amaçla, beyan yazılmadan önce araçtaki tüm eşyaya ilişkin EX1, fatura, ATR ve CMR’nin spedisyona verildiğinden emin olunuz.Türkiye’ye yalnızca dorse gönderildiği durumlarda, limanlardaki muameleleri adınıza yapan kişilerin aracın Türkiye’ye transit girişi yapılmadan önce dorsenin evrak çantasındaki tüm evrakları kontrol ederek beyanı yapılmamış eşya kalmadığından emin olunuz. (kap-kilo-kalem kontrolü)

Bunu da oku :  Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Türkiye’ye giriş kapısında TR beyanı açacaksanız fatura, CMR ve ATR de eşya tanımı ve GTİP numarasının uygunluğunu kontrol ediniz. Özellikle “oto aksam ve parçası”, “muhtelif mensucat”, “tekstil”, “kumaş” gibi genel tanımlarla düzenlenmiş faturalarda ceza riski çok yüksektir.Bu tür beyanların yazılmaya başlanmasından önce mutlaka TOBB UND operasyon personeli ile irtibata geçiniz. Beyanı sunmadan önce evraklarını mutlaka operasyon personeline eposta ile gönderiniz.

235/5 cezası riskini olabildiğince en aza indirmek için alınması gerekli önlemler
Aynı eşyanın farklı malzemelerden imal edilebildiği durumlar risklidir. (aynı eşyanın kağıttan ya da sentetikten mamul olduğu durumlar)T2 ile gelen aracınıza mahrecinden başka bir araca yüklenecek eşyanın yüklenmesi ve bu durumun Türkiye’ye girişte tespit edilmesinde 235 uygulanmaktadır. Bu tür yükleme yanlışlıklarını haberdar olduğunuz anda gümrüğe bildiriniz.Göndericiden ve spedisyondan yurtdışından düzenlenen evrakların olabildiğince doğru düzenlenmesini isteyiniz.

Beyan Takibi Ve Açık Beyanların Kapatılması
Öncelikle, hareket gümrüğünden aracın çıkış işlemlerini yaptırırken güzergahınız ve varış gümrüğünüze göre transit süresinin olabildiğince uzun belirlenmesini isteyiniz.Almanya için 5 gün risklidir. 10 günden az transit süresi veriliyorsa gümrüğe itiraz ediniz. Uzak mesafe ülkeler için (İngiltere, Finlandiya vb. ) 15 günden az transit süresi almayınız.

Bunu da oku :  A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

Aynı araçta birden fazla varış gümrüklü T1 veya T2 varsa ikinci ve sonraki T1/T2’ler için ilave 2 gün fazla transit süresi verilmesini isteyiniz.Transit süresi dolan beyanlarda birçok ülke işlem yapmamakta, yüksek cezalar uygulamaktadır.Mücbir sebep durumlarında (kaza, yol kapanması, grev, sel) en yakın gümrükten veya yetkili makamdan (polis, itfaiye, belediye vb. ) mücbir sebebe ilişkin kanıtlayıcı yazı alınız.Transit süresi dolan beyanlarda birçok ülke işlem yapmamakta, yüksek cezalar uygulamaktadır. Mücbir sebep durumlarında (kaza, yol kapanması, grev, sel) en yakın gümrükten veya yetkili makamdan (polis, itfaiye, belediye vb. ) mücbir sebebe ilişkin kanıtlayıcı yazı alınız.

Beyan Takibi Ve Açık Beyanların Kapatılması
Açılan T1 ve T2 beyanlarının sonlanmasını takip görevi öncelikle taşıyıcı firmadadır.Açılan beyanlarınızı MRN numarası üzerinden Avrupa Birliğinin sorulama sayfasından (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/tra/transit_home.jsp?Lang=en) sorgulayınız.

Sorgulama sonuçları şu anlama gelir:Released at departure : Beyan hareket gümrüğünce transit için serbest bırakılmıştır.Notification crossing frontier: Araç transit idaresinden geçmiştir.Arrived at destination: Araç varış gümrüğüne varmış ve varış bildirimi yapılmıştır.Control results send by office of destination: Kontrol sonucu varış gümrüğünce girildi.

Kontrol sonucunun girilmiş olması beyanın kapandığı anlamına gelmez. Eğer varış gümrüğünce kontrol sonucu “uygun değildir” olarak girilmişse sistem otomatik olarak hareket gümrüğüne uyuşmazlık mesajı gönderir. Uyuşmazlık çözülmeden beyanınız kapanmaz.Varış gümrüğünce kontrol sonucunun girildiğini görüyor ve uyuşmazlık açılmadığından da eminseniz beyanınız %99 kapanmıştır.Eğer hala kapanmamışsa teknik bir hata vardır. MRN numarası ve plaka bilgisi ile birlikte TOBB UND personeline durumu bildiriniz.

Beyanınızın kapandığından emin olmak istiyorsanız T1 çıktısının bir nüshasının varış idaresi kontrol sonuçları bölümünü kaşe imza yaptırıp muhafaza ediniz.

Beyanınız açık kalmışsa yapılacaklar:Beyanın neden açık kaldığı önemlidir.AB’ye girişte yeni bir T1 açılmışsa veya Türkiye’ye girişte yeni TR beyanı açılmışsa açılan beyanı açtığınız gümrükten o ülkenin dilinde «ALTERNATİF KANIT» anlamına gelen ifade ile kaşe imza yaptırınız.Eğer hareket gümrüğünce araştırma başlatılmışsa ve henüz araştırmaya varış gümrüğü cevap vermemişse yeni açılan T1 veya TR beyanını gerekçe göstererek varış gümrüğünün araştırmaya «mükerrer MRN» seçeneği ile cevap vermesini sağlayınız.

Beyan için araştırma başlatılmışsa eşyanın ilgili ülkede ithal edildiğine dair ithalat beyannamesinin gümrükçe «Alternatif Kanıt» yazılarak kaşe ve imza yapılması gerekir.

5/5 - (8 votes)
(Visited 43 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment