Ramp

ramp-hizmetleri

Ramp hizmeti apronda uçakların park ettirilmesi, yolcu, bagaj ve kargonun yüklenmesi, boşaltılması ve apronda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerin (de/anti-icing, temiz su ikmali, foseptik, yolcu merdiveni, air starter, APU, uçak temizliği vb.) tamamını kapsar. Uçağın karşılanması ve park ettirilmesi Uçağın boşaltılması ve yüklenmesi Ekipman temini Jeneratör, Isıtma, Soğutma ve uçağı itme araçlarının hizmetinin verilmesi Kabin temizliği Uçağa tuvalet ve su servisinin verilmesi Uçağın kötü hava koşullarında buzdan arındırılması ve buzlanmayı önleyici tedbirlerin alınması Uçak ve yolcu terminali arasında yolcu ve mürettebat taşımacılığı Palet, konteyner ve diğer birim yükleme ekipmanlarının muhafazası vardır.…

Read More

Liman Hizmetleri

liman

Liman Hizmetleri deniz taşımacılığında gemilerin limana yanaşma, giriş ve çıkış zamanlarında gemiye sunulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler zorunlu olarak gerçekleştiği gibi gemilere isteğe bağlı olarak da verilebilmektedir. Konteyner Muayene ve Numune Alma Hizmeti; Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol edilmesidir. Konteyner Tam Tespit Hizmeti; Eşya beyanının uygunluğunun tespiti açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki eşyaların konteynerdan boşaltılarak eşya tespitinin yapılması veya malların sayılmasına müteakiben tekrar konteynere yüklenmesi işlemidir. Konteyner İç Dolum İşlemi ; Konteyner, müşterilerin talebi ve beyanı doğrultusunda cfs sahasında gümrük işlemlerine müteakiben içinin doldurulması…

Read More

Havayolu Kargo Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

ucak kargosu

Havayolu kargo taşımacılığında hizmetlerin verilmesinde taraf olan kuruluş ve işletmeler şunlardır: Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA), IATA acenteleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hava yolu taşıyıcıları, Yer hizmetleri veren kuruluşlar, Havaalanı işletmeciliği yapan diğer kuruluşlar, Lojistik firma işletmeleri, Göndericiler, Alıcılardır Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA) Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği IATA, (international air transport association) güvenli, düzenli ve ekonomik taşımacılığın eliştirilmesi, yolcu ve kargo ücretlerinin saptanmasında koordinasyonun sağlanması, hava kargo işletmeleri, hava yolu trafiği, hava taşıtlarının teknik donanımı ile ilgili usul ve prosedürlerinin belirlenmesi…

Read More