Charter Party Konşimentosu

Mevcut olan denizyolu taşımacılıklarının çoğu konteyner taşımacılığı olarak yapılmaktadır. Konteyner taşımacılığı, özellikle 1970 sonrası yapılan denizyolu…

Konşimento

Konşimento, ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı…