Konşimento

Konşimento, ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı…