Depolama Hizmetleri

depolama

Depo; ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalara verilen isimdir. Tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendeciler için depoların önemi azımsanmayacak derecede büyüktür. Ayrıca uluslararası ticarette ithalat, ihracat ve gümrük süreçlerinde eşyaların muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu ve taşımaya hazır hâle getirildiği açık veya kapalı alanlara gereksinim duyulmaktadır.

Depolama faaliyetleri genel hatları ile şu şekilde sıralanabilmektedir. Kamyon, römork, konteynır vb. taşıma aracının depoya geliş zamanının planlanması, aracın gelişi ve boşaltılması, ürünün depoya girişi, rafa yerleştirilmesi ve daha sonra ise müşteri emirlerine uygun bir biçimde hazırlanması, depodan çıkış, ürünün araca yüklenmesi, sevkiyat ve müşteri teslimatı aşamaları şeklindedir.

Depo Hizmetleri
Depo hizmetleri, ürünün belirli bir süre için korunması ve özelliklerini kaybetmemesinin yanı sıra müşteri taleplerinin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesine dönük tüm çabaları kapsamaktadır.
Bu hizmetler; ürünlerin ayrıştırılması, siparişe uygun bir biçimde hazırlanması (etiketleme, barkot, RFID, alarm, ambalajlama, paketleme, paketleme vb.) ve birleştirilmesi gibi çok sayıda faaliyeti içermektedir.

Depo Türleri
Depolar taşıdıkları niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, mamul deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu, soğuk hava deposu ve antrepo gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısı ile faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları birbirinden farklı olmaktadır.

Depolar;
a-)Hava koşullarından korunma derecesine göre
b-)Ürünün türüne ve özelliklerine göre
c-)Mülkiyet biçimine göre
d-)İşletme fonksiyonuna göre
e-)Yerleşim yerine göre
f-)Otomasyon düzeyine göre sınıflandırılabilmektedir.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment