Lojistik Terimleri Sözlüğü O Ö

dijital-harita

O

Onaylı Fiyat Tarifesi: Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.
Ordino: Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.
Organize Lojstik Bölge: Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.
Ortak Etiket: İş ortakları tarafından kullanılan standart etiket formatları (Ortak etiketler; sevkiyat, konteyner/palet, koli veya parça etiketleri olarak kullanılır ve genellikle barkodları içerir. Barkod etiketleme yazılım ürünlerinin birçoğu artık şablon olarak düzenlenmiş olup, çok daha yaygın olarak kullanılmakta olan ortak etiket standartlarına sahiptir.).
Ortak Sistem Programı: Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)
Ortak Yönetilen Stok: Ürün dağıtımında, satıcı şirketin tedârikçi şirket ile birlikte dağıtım zincirindeki stokların yönetimini üstlenmesi.
Ortalama Ödeme Süresi: Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Bunu da oku :  Lojistik Terimleri Sözlüğü V - X

Ö

Ölçek Ekonomisi: Yüklemenin miktarı arttıkça birim başına düşen mâliyetin düşeceğinin ifâdesi.
Ölü Stok: Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.
Ön Sevk İhbarı: Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satınalma sipâriş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman; EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır. ).
Özel Antrepo: Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.
Özel Sözleşmeli Taşıyıcı: Araçlarını, müşterilerinin kullanmaları için bir sözleşme gereğince tahsis eden üçüncü parti şirket.
Özet Beyan: İthal veya ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belge (Manifestolar taşımacılık şirketleri tarafından eşya konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.).
Özvarlık Temelli Lojistik Şirket: Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.
Özvarlık Temelli Olmayan Lojistik Şirket: Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olmayan lojistik şirket.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment