Lojistik Terimleri Sözlüğü V – X

dijital-harita

V

Vagon Üstü Römork: Doğrudan vagonun üzerine yerleştirilen çekici ve/veya yarı römork.
Varış İhbarı: Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.
Varış Noktası: Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.
Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon: Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.
Varlıkların Geri Dönüş Oranı: Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.
Varsayım Makbuzu: Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).
Vergi İadesi: Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.
Veri Aktarım Onayı: Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.
Veritabanı: Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.
Vize: Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.
Vagon Römork: Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

X

X-MODALL: Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje
X-Ray Makinesi: Kapalı kap içindeki malların taranarak saptanması, fotoğraflarının çekilmesi için kullanılan makinalar.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment