Dış Ticaret Muhasebesinin Önemi

hesap-makinesi-kalem

Dış ticaret, bir ülkenin ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamıdır. Dış ticaret ödemeler dengesi unsurudur. Ödemeler dengesi açık vermeyen ülke, ekonomik açıdan güçlü ülkedir. Ödemeler dengesinin açık vermemesi için ihracatın ithalattan fazla olması gerekir. Gelişmekte olan dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin güçlü bir ülke olabilmesi için daha fazla üretim yapması ve ürünlerin dış pazarlarda satılarak döviz girdisinin sağlanması gerekir.

Türkiye’de yerleşik işletmelerin, diğer ülkelerdeki işletmelerle olan ilişkileri geliştikçe, kambiyo mevzuatı ihracat yönetmeliği ve işlemleri, uluslar arası ticari teslim şekilleri, ödeme şekilleri önem kazanmaktadır. Dış ticaret işlemlerinde işletmenin türüne ve özelliğine göre belgeler kullanılır. Belgelerin sistemli şekilde kaydedilmesi gerekir. Tek düzen hesap planına uyumlu, ithalat ihracat kayıt sürecinin gerçekleştirilmesi için dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerinin, muhasebenin temel ilke ve kavramlarına, muhasebe standartlarına uygun yapılması gerekir.
Bu da ihtisas muhasebesi içinde yer alan “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” ile yapılır.

Dış Ticaret Muhasebesi İçin Gerekli Ön Bilgiler
Dış ticaret muhasebesi alanında görev alacak ve muhasebe kayıtlarının yapacak personelin ve meslek mensuplarının,

 • İthâlat ve ihracat yönetmeliğini,
 • Kambiyo mevzuatını,
 • Dış ticarette kullanılan teslim şekillerini,
 • Dış ticarette yer alan ödeme şekillerini,
 • Dış ticarette kullanılan belgelerin özelliklerini, taşınması gereken esasları,
 • Düzenlenme yerini ve şekillerini,
 • Tek düzen hesap planında yer alan ve dış ticaret ile ilgili özellik arz eden
  hesapların işleyişini,
 • İthâlat ve ihracat dosyalarının kapatılma, orjinallerinin saklanma süre ve
  koşullarının bilinmesi gerekir.
Bunu da oku :  İhracat Nasıl Yapılır ?


Dış Ticarette Hesap Planı

Bu modülde ele alınan hesaplar ve hesap açıklamalarında, 26.12.1992 tarih ve 21447 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha sonra çıkarılan tebliğlerle son şekli verilen Tek düzen Hesap Planı esas alınmıştır. Hesap planı muhasebe sisteminin yapısını oluşturur ve muhasebe organizasyonun temel unsurudur. Hesap planı benzer olayların aynı hesaplarda toplanmasını, denetimini, sonuçların karşılaştırılmasını, sonuçların birleştirilmesini sağlar. Meslek elemanlarının kullanacağı ana ve alt (yardımcı) hesapların seçimine kolaylık getirir.

Hesap Planı Düzenleme
Hesap planı işletmenin bünyesine uygun olmalıdır. Fazla ayrıntılı hesap planı iş hacmini artırırken, az ayrıntılı hesap planı da muhasebeden beklenen faydayı azaltır ve kontrolü zorlaştırır. Bu nedenle hesap planı hazırlanırken işletmenin bünyesi ve muhasebeden beklenen bilgilerin ne olduğu iyi incelenmelidir. Hesap grupları, ana hesaplar, yardımcı hesaplar ve alt hesaplar işletmenin bünyesine göre belirlenmelidir. Dış ticaret alanında faaliyette bulunmayı planlayan işletmeler, ilgili dönemin başında hesap planı düzenlerken ithalat ve ihracatta kullanılan hesaplar için yardımcı hesaplar oluşturması gerekir.

Muhasebe programlarında dönem içinde işlem görmüş hesaplara, işlemin akışını bozan yardımcı hesaplara ilave etmek zordur. Dolayısıyla aynı dönem içinde ilerleyen aylarda ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılacak hesaplar içinde hesap planı düzenlenmesi veya ait olan hesaplar için yardımcı boş kod verilmesi, kullanıcıya rahat hareket etme imkânı verir.

Bunu da oku :  Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Düzenlenen hesap planı aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır:

 • Dış ticaretle ilgili faaliyetlerin düzenli olarak muhasebeleştirilmesine katkıda bulunmak,
 • İlgililere sunulan bilgilerin tutarlı, açık, net ve anlaşılır olmasını sağlamak,
 • Mali tabloların geçmiş yıllarla ve benzer işletmelerle karşılaştırılabilir olmasını sağlamak,
 • İç ve dış denetimin etkinliğini kolaylaştırmak,
 • Mali analizin yapılmasını sağlamak, düzenlenen hesap planının hedefi olmalıdır.
(Visited 56 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment